Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet 1) Kaupunkikävely -osio: Tutkimme sitä kuinka kuurot ja ei-suomenkieliset suunnistavat kaupungilla, miten he orientoituvat ja löytävät perille, millaisia selviytymismenetelmiä ja-välineitä heillä on, millaisia asioita (esim. visuaalisia maamerkkejä) he panevat merkille jne.? Millaisia reittejä he kulkevat päivittäin, mitkä paikat heille ovat merkityksellisiä, tärkeitä, viihtyisiä, pelottavia yms.? Tämä toteutetaan dokumentoituina kaupunkikävelyiden sarjana siten, että kohderyhmien […]