Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

1) Kaupunkikävely -osio: Tutkimme sitä kuinka kuurot ja ei-suomenkieliset suunnistavat kaupungilla, miten he orientoituvat ja löytävät perille, millaisia selviytymismenetelmiä ja-välineitä heillä on, millaisia asioita (esim. visuaalisia maamerkkejä) he panevat merkille jne.? Millaisia reittejä he kulkevat päivittäin, mitkä paikat heille ovat merkityksellisiä, tärkeitä, viihtyisiä, pelottavia yms.? Tämä toteutetaan dokumentoituina kaupunkikävelyiden sarjana siten, että kohderyhmien edustajat kävelevät kaupungilla yhdessä tutkijan kanssa. Lisäksi luomme Amazing Race -tyyppinen kaupunkiseikkailun (erilaisia rasteja eri puoliulla pääkaupunkiseutua, joihin kohderyhmän joukkueiden on päästävä visuaalisten vihjeiden avulla).

2) Kulttuuriluotain -osio: Kohderyhmien edustajat saavat kameroita, joilla he kuvaavat itse kaupungilla heille merkityksellisiä paikkoja. Näiden kuvien ja videotarinoiden pohjalta luomme hankkeen lopuksi yhteisnäyttelyn.

3) Kaupungin nimistötutkimus -osio: Haastattelemme kuuroja ja keräämme talteen heidän käyttämänsä viittomat liittyen eri paikkoihin (kaupunginosat, tärkeät rakennukset, patsaat yms. maamerkit) pääkaupunkiseudulla

4) Kuvakommunikaatio –osio: Mitkä kaupungin paikat ovat tuttuja, mitkä vieraita, mitkä tuntuvat turvallisilta, mitkä turvattomilta, miksi? Kyselyn tekninen toteutus yhdessä (graafinen suunnittelu) Xamkin kanssa.