Mikä kaikkein oudointa Suomessa?

Haastattelimme eri maahanmuuttajaryhmiä ja kysyimme heiltä mikä Suomessa on heidän mielestään kaikkein oudointa ja pyysimme myös tarinoita hyvin mieleen jääneistä kulttuurierojen yhteentörmäyksistä.